• darkblurbg
  Zelfredzaamheid bij ouderen en mensen met een beperking!

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Wij geloven dat we kunnen bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid bij ouderen. Hiervoor werken we samen met Alphatrots, een organisatie die landelijk huishoudelijke hulp levert aan mensen met een indicatie of particulier. Zij werken met zelfstandige huishoudelijke hulpen en zetten zich in voor de belangen van zowel hun hulpen als de cliënten. 

Samen met Alphatrots zijn we altijd op zoek naar manieren waarmee we ouderen langer thuis kunnen laten blijven wonen. Denk aan praktische zaken als het inzetten van huishoudelijke hulp en het trainen van die hulpen op het gebied van dementie achter de voordeur en het versterken van diens signaleringspositie. Maar ook door deze cliënten actief te ondersteunen in het vergroten van hun zelfredzaamheid en ze handreikingen te geven op het gebied van het huishouden, voeding, mobiliteit en meer. 

 

Lees hieronder alles over onze werkwijze.

Zelfredzaamheid bij ouderen vergroten

Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle fronten met zo min mogelijk professionele ondersteuning. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan huishoudelijke ondersteuning wellicht worden gereduceerd, kunnen mensen langer de regie voeren over hun huishouden (eventueel met ondersteuning) en kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

 

In het kader van zelfredzaamheid houden we rekening met de volgende aspecten:

 • Lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren;
 • Woonsituatie;
 • Huishoudelijke taken;
 • Algemene dagelijkse handelingen;
 • Mobiliteit.

De meeste cliënten willen zo lang mogelijk onafhankelijk van anderen zijn, zelfstandig blijven wonen en zelf de regie over hun leven houden. Dit is een belangrijke reden om cliënten te ondersteunen bij het zo zelfredzaam mogelijk blijven.

 

Te snel afhankelijk

Het is vaak goed bedoeld, maar in sommige situaties worden mensen op hoge leeftijd vaak te snel afhankelijk gemaakt door hun omgeving of hulpverleners. 

 • Wanneer iemand minder stabiel wordt, dan wordt al snel geadviseerd om van een maaltijdservice gebruik te maken. Dit heeft als gevolg dat de cliënt: minder beweging krijgt, minder buiten is en minder sociaal contact heeft.
 • Als iemand wat minder mobiel is of moeilijker kan tillen, dan wordt al gauw geadviseerd om een boodschappenservice in te schakelen.

Het overnemen van taken maakt dat iemand passief wordt en daardoor afhankelijk wordt van anderen. En met de exponentieel stijgende zorgkosten is dat iets wat we moeten tegengaan. Het overnemen van alle taken creëert een ‘neerwaartse spiraal’  waardoor mensen vaak sneller aftakelen. 

Wij geloven dat we met de juiste handreikingen en ondersteuning mensen minder afhankelijk kunnen laten maken en proberen ze niet te onderschatten, maar juist in hun kracht te zetten.

 

Specifieke ondersteuning en preventieve zorg bij de mensen thuis. Hoe pakken we dit aan?

Ieder mens is uniek! We beginnen daarom altijd met een uitvoerig intakegesprek. Daaruit kan de vitaliteitscoach in overleg met de clïent een gepersonaliseerd plan opstellen die de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van ouderen of mensen met een beperking bevorderen.  

 

De vitaliteitscoach komt 2 x per jaar (1 uur per bezoek) bij de clïent thuis:

 • Bezoek 1: Intakegesprek/plan van aanpak/gepersonaliseerde informatie over een gezonde leefstijl.
 • Bezoek 2: Evaluatie; wat is er goedgegaan en waar liggen de verbeteringspunten om het resultaat te optimaliseren. 

 

*De kosten voor het gehele traject bedragen €120,00 exclusief btw. In het geval van een samenwerkingsverband tussen uw gemeente en Alphatrots bestaat de mogelijkheid dat deze kosten, of een deel ervan,  door Alphatrots worden betaald. Neem voor meer informatie contact op met Alphatrots.

 

Wat kunt u van ons verwachten:  

 • Het inzetten van professionele vitaliteitscoaches;
 • Het verbinden van huishoudelijke taken met beweging en fitness;
 • Simpele kracht, evenwicht en flexibiliteitsoefeningen;
 • Het motiveren om uiteenlopende taken weer zelf uit te voeren;
 • Gezonde voeding die welzijn bevorderen;
 • Het integreren van simpele trucjes en aanpassingen in de keuken;
 • Het opstellen van een persoonlijke aanpak samen met de cliënt.

 

 

Heb je nog vragen?

In samenwerking met: